Reanimatie in het zesde leerjaar

Wij krijgen les van een juf van het K.T.A. over E.H.B.O. Gisteren hebben we het over reanimeren gehad. We hebben geleerd hoe je moet reageren als iemand buiten bewustzijn is, maar nog ademt.  Dan moet je de persoon op haar/zijn zij moet leggen en het hoofd naar achter doen, zodat de boven luchtwegen vrij zijn. Zo kan zij/hij beter ademen.

Als de persoon niet meer ademt, moet je 30 keer vlak bij het hart duwen vanuit je schouders en 2 keer mond op mond beademen en dat afwisselend. We hebben dit geleerd op poppen van het Rode Kruis van Brasschaat. We hebben zelfs gewerkt met een AED-toestel.

 

Trish Mariën 6B

 

Woensdag 25/02 was er een juf van het KTA met 4 leerlingen in de klas. De juf vertelde eerst met de hulp van een powerpoint over reanimatie. Dit ging over BAC [Bewustzijn Ademhaling Circulatie]. Als alles was uitgelegd, begonnen we aan het uitvoeren. We moesten groepjes maken van 4. Ik zat in een groepje met : Georgiy,Rino en Yori. In de refter waren er 2 mogelijkheden : je kon een pop reanimeren : eerst 30 borstcompressies, daarna 2 keer mond- op mondbeademing. Als tweede moest er iemand van je groepje nep bewusteloos op de grond gaan liggen en iemand anders van je groepje moest de nep bewusteloze op zijn of haar zij leggen.

 

 

 

Jules Todaro

6b

EHBO in zesde leerjaar

Ilse, een ex-verpleegster en leerkracht, gaf ons les over EHBO. Zij had enkele van haar leerlingen meegenomen om ons verbanden aan te leren : scharnierverband, kruisverband, spiraalverband.

Een scharnierverband is om rond de elleboog te doen; een spiraalverband is voor rond de arm en een kruisverband is voor de handen. Ze legde ook uit over verschillende types verwondingen : snijwonde, breukwonde, schaafwonde  en vleeswonde. We leerden ook over veiligheid in eerste plaats voor jezelf te zorgen. 

Manon en Charlotte (6B)

 

Een juf in EHBO is geweest om ons wat te leren over eerste hulp. Het ging voornamelijk over verbanden leggen om de arm en been, zoals het kruisverband, het scharnierverband en het spiraalverband. Elk soort verband mochten we bij onze buur uitproberen. Enkele leerlingen van de juf kwamen ons helpen. Dit was veel oefenen en dan ook erg leuk. We kregen ook een boeje met alle uitleg over EHBO. Ze vertelde over de 4 V's : veiligheid, vitale funcites controleren, verwittig de hulpdiensten en verleen eerste hulp. Het was zeer leuk en leerzaam.

Saul en Kaat (6B)

6B ontdekt relatie inhoud-volume-gewicht

Op donderdag 12 februari lag er vanalles op onze banken : blokjes, weegschalen, maatbekers.

We mochten allemaal proefjes doen. Elk groepje kreeg 7 minuten per proef. Daarna schoven we door. 

Achteraf trokken we besluiten zoals :

- 1 l water weegt 1 kg

- 1 l water kan in 1 dm³

- om snel te berekenen hoeveel blokjes er in een balk kunnen doe je : oppervlakte grondvlak x hoogte. Dit heet het volume.

Zo zie je, wiskunde kan ook leuk zijn.

 

Naomi en Iris (6B)

 

-

 

 

Tutorlezen 1B met 6B

W gingen we met 6B en 1B naar de refter. Dan legden meester Peter en juf Katleen het spel uit. Iedereen ging bij zijn tuterkindje staan. Elk ieder groepje kreeg vier kaarten van een soort dominospel. Op elke kaart stond een woord en een tekening. Het woord moest rijmen met de tekening bv. Een plank en een bank. Dan moesten we met onze kaartjes naar andere kaartjes gaan zoeken die op elkaar rijmen. Vervolgens moest 6B de kaartjes op de juiste volgorde leggen. Dan moesten de kinderen van 1B alle woordjes lezen. Het was om ter snelst en om ter beste. Ieder groepje moest de kaarten van de tafel waar ze zaten opruimen en de stoelen goed zetten. Dan ging elke leerling terug naar zijn eigen klas. 

Het was leuk werken met de kinderen van 1B. Elke week lezen we met hen woordenrijtjes en in hun leesboekjes. Omdat het donderdag gedichtendag is, speelden we deze week eens een dominospel. Wij vinden dat de kinderen van 1B al heel vlot kunnen lezen. Dit moeten ze natuurlijk thuis ook veel doen. Als zesdeklassers beseffen wij dat lezen zeer belangrijk is voor later.

Yori en Saul (6B)